Jardin Residence орон сууцны хорооллын 106-р блок буюу Jardin Tower 13 давхар барилгын бассейний давхрын ус тусгаарлалт болон дулаалгын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Манай компанийн битүү эст хөөс нь дулаан тусгаарлагч болохоос гадна уур, ус тусгаарлалт, галын хамгаалалттай байдаг.