ШҮРШДЭГ ХӨӨСӨН ДУЛААЛГЫН ҮНЭ

Хэрэв та шүршдэг хөөсөн дулаалгын үнэ ханш, зардлын талаар мэдээлэл хайж байгаа бол зөв газартаа иржээ. Шүршдэг хөөсөн дулаалгын зах зээлд 8 жил ажиллаж байгаа манай компанийн хувьд Монголын уур амьсгалд тохирсон дулаалгын материал болох шүршдэг хөөсөн дулаалгын зардлыг хатуу болон зөөлөн хөөсний 3-н төрлөөр тооцож гаргалаа. Их хэмжээтэй дулаалгын төслүүдэд эдгээр үнүүд буурах боломжтой…